Zarząd

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia

 
Prezes Zarządu

Grażyna Demska tel.605725663

Skarbnik Zarządu

Krystyna Kampowska

Sekretarz Zarządu

Barbara Grzybowska

Członek Zarządu

Asystent kościelny ks . proboszcz Janusz Gojke

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 
Przewodniczący

Marek Piwoński

Członek Komisji

Barbara Żołnowska

Członek Komisji

Kazimierz Stróżyński

 
Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła p. w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, wyślij nam wiadomość.