Stowarzyszenie
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
na rzecz budowy kościoła
p. w. Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
w Tczewie
O, króluj Chryste, króluj nam,
Z nami po wszystkie zostań dni,
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.
 
83-110 Tczew ul. Jodłowa 15
email: stowarzyszenieknch@onet.pl