O nas

 

Powstanie stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie „Króluj Nam Chryste” na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zawiązało się 24.06.2009 r.

Sąd Gospodarczy w Gdańsku dnia 12.08.2009 zarejestrował stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000334723.

NR KONTA BANKOWEGO PKO BP O/TCZEW 89 1440 1198 0000 0000 1070 0922

 

Nasza działalność

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy parafian chcących swoim działaniem wesprzeć budowę naszego kościoła.
Wszystkie projekty jakie będziemy realizować maja ożywić naszą wspólnotę parafialną. Chcemy wyjść naprzeciw parafianom, którzy borykają się z różnymi problemami i w miarę możliwości im pomagać. Celem głównym stowarzyszenia jest organizowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na budowę kościoła.
Pragniemy między innymi prowadzić działalność informacyjną oraz wydawniczą, organizować festyny, zabawy, pomoc społeczną a także promocję i ochronę zdrowia. W naszych planach nie pominęliśmy też młodych ludzi z naszej parafii. Pragniemy między innymi pomóc w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z biedniejszych rodzin oraz podjąć działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Członkowie stowarzyszenia

 

Obecnie stowarzyszenie liczy 24 członków. Mamy nadzieję, że nasze szeregi zostaną zasilone z czasem przez kolejnych parafian. W naszej parafii jest jeszcze wielu ludzi, którzy chcieliby zrobić coś dla naszej wspólnoty, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i pomoc w realizacji wytyczonych przez stowarzyszenie celów.

 

Organizacja pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie dnia 09 lipca 2010 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Począwszy od 2011 roku możliwe będzie przeznaczanie części z naszych podatków (1 %) na stowarzyszenie, a tym samym na budowę kościoła.

 
Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła p. w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, wyślij nam wiadomość.